AVLOPPSANLÄGGNINGAR

När jag gräver för avlopp ombesörjer jag allt från grävning av provhål samt projektering och ansökningshandlingar till färdig anläggning.

Jag har gått ME/Miljökontorets diplomkurs i anlägganade av enskilda avlopp.

 

 Tommy Johanssons Entreprenad, Västerbyvägen 11, 432 65 Väröbacka
Tfn: 0340-660027 / 0708-404867 - E-post: tommy@barkarn.se
                                                                                                                                                                              in English please...