HUSGRUNDER

När jag gör husgrunder schaktar jag undan material som inte är lämpligt och fyller upp till rätt nivåer, singlar och sätter grundelement och armerar samt anlägger kantbalkar. Jag ser till att avloppsledningar, dränering, vattenrör hamnar på rätt plats. Vill du, så kan jag även ombesörja att gjutning av plattan blir gjort.
Behöver det sprängas har jag goda kontakter med lokala auktoriserade bergsprängare som jag kan förmedla.


Tommy Johanssons Entreprenad, Västerbyvägen 11, 432 65 Väröbacka
Tfn: 0340-660027 / 0708-404867 - E-post: tommy@barkarn.se
                                                                                                                                                                              in English please...