MARK- och GRÄVARBETEN

Jag utför det mesta inom grävning, mark- och anläggningsarbeten.

Exempel är nedläggning av skyddsrör för el-, tele-, fiberkabel, dränering av husgrunden, förarbete till marksten mm, anläggning av trädgårdar, gräsmattor, hårdgjorda ytor, parkeringar, stenmursarbeten, täckdiken och mycket annat.
Jag åtar även anläggning av paddokar, skogsbilvägar mm.

 Tommy Johanssons Entreprenad, Västerbyvägen 11, 432 65 Väröbacka
Tfn: 0340-660027 / 0708-404867 - E-post: tommy@barkarn.se
                                                                                                                                                                              in English please...