TRANSPORTER

Jag ordnar transporter så som leveranser av matjord, sand, grus, makadam mm och en hel del annat från lokala grustag. Jag ombesörjer naturligtvis även att fyllnadsmassor, sprängsten mm transporteras bort.
Jag utför även vissa maskintransporter, kranarbeten med gripskopa och pallgaffel.

Jag utför även vinterväghållning.Tommy Johanssons Entreprenad, Västerbyvägen 11, 432 65 Väröbacka
Tfn: 0340-660027 / 0708-404867 - E-post: tommy@barkarn.se
                                                                                                                                                                              in English please...